Aneliste for Knud Højrup
Aneliste for Knud Højrup
 
Aneliste forside
Dette er en aneliste med Knud Højrup som proband, altså en liste over alle Knuds kendte aner ordnede i stigende rækkefølge efter deres anenummer.

Anelisten er genereret af slægtsforsknings programmet Reunion version 13 som er udviklet til Apple Mac datamater. Datagrundlaget er en slægtsdatabase som er blevet opbygget siden 1981.

Oversigt over en persons aner kan også præsenteres grafisk i form af en anetavle. De første fem generationer af denne aneliste kan til sammenligning ses i tavleform i denne PDF fil. Hvis rammen omkring en persons boks er farvet grøn, kan man klikke på boksen og blive bragt hen til det sted i Knud Højrups Internet slægtsbog hvor personen beskrives nærmere.

For de samme fem generationer (ane nr. 1 til 31) vil der i denne aneliste være et Link til den side i Knud Højrups Internet slægtsbog hvor personen eller familien er beskrevet.

Denne aneliste og ovennævnte anetavle kan derfor anvendes som registre eller indgangsnøgler til slægtsbogen.
Indhold
Anernes efternavne
Kontakt
+45 5094 3982
Godthåbsvej 14, Astrup
DK-9800 Hjørring Danmark