header

Knudesystemet, en slægtskabs notation

(View this page in English)

Knudesystemet . .

  .. er en numerisk notation eller betegnelsessystem der definerer konsangvinitet også kaldet biologisk slægtskab eller slægtskab gennem blodet, når det er baseret på tvekønnet formering.
  .. kan beskrive og dokumentere biologiske slægtskaber, simple såvel som meget komplekse, på en enkel, modulær og overskuelig måde.
  .. er eksakt. Videnskabeligt korrekte slægtskabs-koefficienter og deraf afledte indavls-koefficienter for afkom kan beregnes direkte ud fra notationen.
  .. tilbyder en struktureret metode til at visualisere og bearbejde slægtskaber i hovedet så vel som præcise metoder til at dokumentere disse på papir og computer udskrifter.

Historien

Systemet blev beskrevet første gang i en artikel i foreningen Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie's publikation Personalhistorisk Tidsskrift, 1987:2 men blev året efter fulgt op af en mere forståelig artikel En konsangvinitetsbetegnelse II i samme tidsskrift.

I processen med at afprøve og verificere alle Knudesystemets egenskaber blev der opbygget en database over personer med komplekse slægtskaber ved hjælp af slægtsforsknings programmet Reunion 4.0. Databasen kom til at bestå af 2.066 personer hvoraf 1.217 er beslægtet med Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark indenfor tip-tip-tip-oldeforældre generationen.

Denne database blev brugt som input til et specielt udviklet computer program som beregnede Slægtkoder for alle Dronningens slægtninge. Det blev til i alt 1.146 Slægtkoder med totalt 17.655 slægtskabs-elementer som hver for sig dokumenterer en biologisk slægtsforbindelse imellem Dronningen og en slægtning.

Disse Slægtkoder blev føjet til et manuskript til en bog Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark and Her Kin som senere blev brugt som bilag til den herunder omtalte afhandling for at illustrere Knudesystemets anvendelighed.

I september 1992 blev der fremsendt en afhandling om Knudesystemet til det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet for at få den vurderet med henblik på erhvervelse af en doktorgrad. Fakultetet mente dog at afhandlingen snarere burde bedømmes af det sundhedsvidenskabelige institut ved Københavns Universitet og i marts 1993 modtog jeg brev om at:

  man skal herved meddele, at universitetets rektor i overensstemmelse med fakultetets indstilling har godkendt, at afhandlingen bedømmes med henblik
  på erhvervelse af den medicinske doktorgrad.

Efter omkring et års bedømmelse konkluderede kommitéen desværre at doktorgraden ikke kan tildeles men heldigvis skrev professorerne i afslaget at de har betragtet det som åbenbart at:

  Knude systemet er en notation der nøjagtigt beskriver tvekønnet slægtskab uanset kompleksitet

Så desværre ... ingen doktorgrad men næsten lige så vigtigt, der var videnskabelig bekræftelse på at Knudesystemet nøjagtigt kan beskrive slægtskaber af vilkårlig kompleksitet, og det er jeg meget taknemmelig over.

I juni 1996 blev min artikel om Knudesystemet publiceret i det anerkendte slægtsforsknings tidsskrift i USA National Genealogical Society Quarterly. Redaktøren af NGSQ Elizabeth Shown Mills fortjener stor ros for sin medvirken til at artiklen fremstår klar og overskuelig således at læserne nemmere kan forstå Knudesystemet og dets anvendelsesmuligheder.

Sidst i oktober 1996 blev min bog Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt publiceret i anledning af Majestætens 25 års regeringsjubilæum den 17. januar 1997. Bogens hovedkapitel er en såkaldt konsangvinitetstavle med Dronningen som proband baseret på en oversættelse af det ovenfor omtalte manuskript.

Henover sommeren 1998 blev hjemmesiden www.knotsystem.dk (Engelsk) opbygget. Hjemmesiden definerer og beskriver Knudesystemet samt præsenterer eksempler på notationens mange anvendelsesmuligheder og har været tilgængelig på Internettet lige siden, stort set uændret bortset fra en større layout ændring i 2015.

Jeg har med glæde konstateret at www.knotsystem.dk i mange år har været en af de primære referencer for flere Wikipedia hjemmesiders definition af Konsangvinitet.

I oktober 2003 blev jeg kontaktet af udviklerne bag det Hollandske slægtforsknings program Aldfaer. De ledte efter en metode til at beregne og præsentere slægtskabs- og indavls-koefficienter og havde efter søgning på Internettet opdaget at The Knot System måske kunne opfylde deres behov.

Sent i året 2004 blev det første almindeligt tilgængelige computer slægtsforsknings program som anvender Knudesystemet frigivet til mere end 10,000 hollandske brugere, det blev kaldt: Aldfaer version 3.2 og er gratis at bruge. Den seneste version af programmt er Aldfaer version 8.1 som blev frigivet midt i april 2020.

Desværre er Aldfaer hjemmesiden og al beskrivelse af programmet og dets funktioner kun tilgængelig på Nederlands (Hollændernes sprog), men man kan komme virkeligt langt i forståelsen med hjælp fra Microsoft Translator or translate.google.com.

En dansksproget hjemmeside om Aldfaer som vil hjælpe med at hente og installere den seneste version af Aldfaer samt få den til at tale dansk findes her. Samme sted kan findes et dokument med en introduktion på dansk til programmet Aldfaer og dets implementering af Knudesystemet.