header

Slægtsforskning

Det er min overbevisning at alle slægtsforskere har et ønske om at få offentliggjort sine resultater. Tidligere var den eneste mulighed at skrive en bog og få den udgivet, men problemet med en bog er at når den er trykt, er det meget svært at lave ændringer i den.

En slægtsforsker ved også at man aldrig bliver færdig med forskningen, når man f.eks. endelig har fundet en ane står man med nye udfordringer, nemlig at finde denne persons forældre, søskende etc. 8-). Det kan være skruen uden ende og jeg tror at der igennem tiden har været mange slægtsforskere der ikke nåede at publicere deres materiale inden de selv afgik ved døden, og det er jo synd for alle.

For slægtsforskere er en hjemmeside et fantastisk dynamisk medium til at publicere forskningsresultater. Man kan begynde at lægge resultaterne "op" på hjemmesiden allerede når de første data er fundet. Det giver mulighed for at familie og andre slægtsforskere kan hjælpe med yderligere informationer om de publicerede data, og det er jo en uvurderlig hjælp at få.

En anden stor fordel ved at have slægtsdata på en hjemmeside er at man kan lave "Hyperlinks" som bevirker at læseren hurtigt kan klikke sig frem til det der interesserer ham eller hende mest. På denne hjemmeside er "Hyperlinks" angivet med denne farve, det kan være både ord, tal og personnavne.

Bemærk! at hyperlinks til billeder, anetavler og eksterne hjemmesider åbner i et nyt selvstændigt vindue eller tab hvorimod hyperlinks til slægtninge åbner i samme vindue så man kan bruge tilbage knappen for at vende tilbage til de steder man kom fra.


Slægtsbog

Betragt "Knuds slægt" afdelingen af denne hjemmeside som min online dynamiske slægtsbog og bemærk at opstillingen svarer til konsangvinitetstavlens, som første gang blev anvendt i Albert Fabritius' bog: "Hans Majestæt Kong Christian X og hans slægt" udgivet i 1937 i anledning af Majestætens 25 års regeringsjubilæum.

Bogen blev udgivet med Kong Chr. X's tilladelse i 350 nummererede eksemplarer af Det Berlingske Bogtrykkeri og heri definerer og argumenterer Fabritius for et helt nyt slægtsopstillingsprincip som han kalder Konsangvinitetstavlen. Princippet er ganske enkelt at anvende den på det tidspunkt gældende Danske Arvelov's regler for nærhed af slægtskab som basis for opstillingen:

   Klasse IProbanden (mig) og dennes efterkommere.
   Klasse IIProbandens forældre og deres efterkommere.
   Klasse IIIProbandens bedsteforældre og deres efterkommere.
   Klasse IVProbandens oldeforældre og deres efterkommere.
   Klasse VProbandens tipoldeforældre og deres efterkommere.

Samme opstillingsprincip er også anvendt i min egen bog om dronningens slægt: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt som blev udgivet i november 1996 i anledning af Majestætens 25 års regeringsjubilæum.

Man kan få et hurtigt overblik over metodens anvendelse i praksis ved at klikke ind på denne hjemmeside-slægtsbogs slægtskabsregister.


Praktiske bemærkninger

Klik rundt på siderne, klik på billeder og links måske ligger der noget interessant bagved, et arkivklip, en forstørrelse?. Det er ofte muligt at holde "musen" eller "cursoren" over et ansigt på et fotografi og derved få oplyst personens navn, prøv det på fotoet herover. I nogle tilfælde kan man også klikke på et ansigt og blive bragt direkte hen til personbeskrivelsen.

Anetavlerne:
I foråret 2020 blev hjemmesidens anetavler opdaterede således at hvis rammen omkring en persons boks er farvet grøn, kan man klikke på boksen og blive bragt hen til det sted på hjemmesiden hvor personen beskrives nærmere.

Når der findes en selvstændig anetavle for en eller flere af personerne på tavlen vil der være et lille grønt ikon til højre for personens boks der ved klik åbner denne anetavle.

Fejl og mangler:
Hvis man finder fejl eller mangler hører jeg meget gerne om det, ligesom jeg er meget interesseret i yderligere information om de omtalte personer, herunder gamle og nye fotografier som jeg lover at returnere efter at de er blevet skannet. Kontakt information findes her.

Kolonnen øverst til venstre viser altid menupunkter med de på stedet mest relevante valgmuligheder. Vælg et af dem og kom i gang med at læse slægtsbogen.