header

Slægtsforskning

Det er min overbevisning at alle slægtsforskere har et ønske om at få offentliggjort sine resultater. Tidligere var den eneste mulighed at skrive en bog og få den udgivet, men problemet med en bog er at når den er trykt, er det meget svært at lave ændringer i den.

En slægtsforsker ved også at man aldrig bliver færdig med forskningen, når man f.eks. endelig har fundet en ane står man med nye udfordringer, nemlig at finde denne persons forældre, søskende etc. 8-). Det kan være skruen uden ende og jeg tror at der igennem tiden har været mange slægtsforskere der ikke nåede at publicere deres materiale inden de selv afgik ved døden, og det er jo synd for alle.

For slægtsforskere er en hjemmeside et fantastisk dynamisk medium til at publicere forskningsresultater. Man kan begynde at lægge resultaterne "op" på hjemmesiden allerede når de første data er fundet. Det giver mulighed for at familie og andre slægtsforskere kan hjælpe med yderligere informationer om de publicerede data, og det er jo en uvurderlig hjælp at få.

En anden stor fordel ved at have slægtsdata på en hjemmeside er at man kan lave "Hyperlinks" som bevirker at læseren hurtigt kan klikke sig frem til det der interesserer ham eller hende mest. På denne hjemmeside er "Hyperlinks" angivet med denne farve, det kan være både ord, tal og personnavne.

Bemærk! at hyperlinks til billeder, anetavler og eksterne hjemmesider åbner i et nyt selvstændigt vindue eller tab hvorimod hyperlinks til slægtninge åbner i samme vindue så man kan bruge tilbage knappen for at vende tilbage til de steder man kom fra.


Slægtsbog

Betragt "Knuds slægt" afdelingen af denne hjemmeside som min online dynamiske slægtsbog og bemærk at opstillingen svarer til konsangvinitetstavlens, som første gang blev anvendt i Albert Fabritius' bog: "Hans Majestæt Kong Christian X og hans slægt" udgivet i 1937 i anledning af Majestætens 25 års regeringsjubilæum.

Bogen blev udgivet med Kong Chr. X's tilladelse i 350 nummererede eksemplarer af Det Berlingske Bogtrykkeri og heri definerer og argumenterer Fabritius for et helt nyt slægtsopstillingsprincip som han kalder Konsangvinitetstavlen. Princippet er ganske enkelt at anvende den på det tidspunkt gældende Danske Arvelov's regler for nærhed af slægtskab som basis for opstillingen:

   Klasse IProbanden (mig) og dennes efterkommere.
   Klasse IIProbandens forældre og deres efterkommere.
   Klasse IIIProbandens bedsteforældre og deres efterkommere.
   Klasse IVProbandens oldeforældre og deres efterkommere.
   Klasse VProbandens tipoldeforældre og deres efterkommere.

Samme opstillingsprincip er også anvendt i min egen bog om dronningens slægt: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt som blev udgivet i november 1996 i anledning af Majestætens 25 års regeringsjubilæum.

Man kan få et hurtigt overblik over metodens anvendelse i praksis ved at klikke ind på denne hjemmeside-slægtsbogs slægtskabsregister.


Registre og indgangsnøgler

Denne internet slægtsbog tilbyder flere muligheder for at finde frem til beskrivelser af personer som læseren ønsker at vide mere om. Der er links til disse registre i menuen øverst i venstre kolonne.

Anetavler
Anetavler er en meget anvendt grafisk repræsentation af en probands aner. Denne anetavle viser probandens første fire ane generationer, anerne med numrene 2 til 31. Tavlens persondatabokse er Hyperlinks, det vil sige at et klik på en persons boks bringer brugeren hen til det sted hvor den pågældende ane er beskrevet. Til højre for hver person i den sidste generation findes et lille grønt ikon som er etHyperlink der vil åbne en separat anetavle for den pågældende ane.

Aneliste
Anelisten er en oversigt i listeform over alle Knud Højrups kendte aner. Denne liste kan anvendes som indgangsnøgle til slægtsbogens aner idet der for alle aner som er omtalt i slægtsbogen vil være et link til denne beskrivelse.

Liste giver desuden et fint overblik over probandens øvrige aner med link til de steder i slægtsbogens Historier afsnit hvor anerne måtte være omtalt.

Anelisten har et Navneregister over alle anerne sorteret på deres efternavn samt en oversigt over anernes Efternavne i listen.

Slægtskabsregister
Hvis man tildeler alle personer i slægten en Slægtkode (Knudesystemet), kan man fremstille et slægtskabsregister ved at sortere personerne i numerisk stigende orden på deres primære Slægtkode. Herved fremkommer en liste med personerne ordnede efter deres nærhed af slægtskab til probanden og således at alle personer der har samme slægtskabsforhold til Probanden står samlede.

Bemærk at rækkefølgen af personer i et slægtskabsregister i meget høj grad svarer til den rækkefølge som arveloven foreskriver vedrørende fordeling af arven efter en afdød. Først den afdødes efterkommere generation efter generation, derefter forældrene og deres efterkommere etc.

Geografiske lokationer
Der er ikke udarbejdet stedregister til denne slægtsbog, det anbefales at man i stedet bruger Internettets søgemaskiner. Hvis man i søgefeltet skriver navnet på den søgte lokation efterfulgt af "khoejrup.dk", vil der fremkomme links til alle de steder på denne hjemmeside, hvor dette ord eller navn findes.


Praktiske bemærkninger

Klik rundt på siderne, klik på billeder og links måske ligger der noget interessant bagved, et arkivklip, en forstørrelse?. Det er ofte muligt at holde "musen" eller "cursoren" over et ansigt på et fotografi og derved få oplyst personens navn, prøv det på fotoet herover. I nogle tilfælde kan man også klikke på et ansigt og blive bragt direkte hen til personbeskrivelsen.

Anetavlerne:
I foråret 2020 blev hjemmesidens anetavler opdaterede således at man hvis rammen omkring en persons boks er farvet grøn, kan klikke på boksen og blive bragt hen til det sted på hjemmesiden hvor personen beskrives nærmere.

Når der findes en selvstændig anetavle for en eller flere af personerne på tavlen vil der være et lille grønt ikon til højre for personens boks der ved klik åbner denne anetavle.

Fejl og mangler:
Hvis man finder fejl eller mangler hører jeg meget gerne om det, ligesom jeg er meget interesseret i yderligere information om de omtalte personer, herunder gamle og nye fotografier som jeg lover at returnere efter at de er blevet skannet. Kontakt information findes her.

Kolonnen øverst til venstre viser altid menupunkter med de på stedet mest relevante valgmuligheder. Vælg et af dem og kom i gang med at læse slægtsbogen.